Ydelser

Næsten ligegyldigt hvilke udfordringer du måtte have, så har How2Plan en løsning. Det kan være rådgivning, undervisning eller eksekvering af en konkret opgave.

Planlægning

Vedligehold

Dokumentation

Planlægning

Rengøringsopmålinger og optegning af lokaler

How2Plan kommer ud og foretager fysiske opmålinger, hvis der er behov for det, men vi arbejder også med eksisterende og opdaterede arkitekttegninger i RengøringsSystemet®.

En helt grundlæggende del af RengøringsSystemet® er helt præcise optegninger af lokaler, der udgør det visuelle fundament for den aftalte rengøring. Tegningerne danner efterfølgende grundlag for detaljerede og overskuelige rengøringsplaner og områdefordelinger, så de enkelte rengøringsassistenter nemt kan se deres respektive ansvarsområde. Tegningerne indeholder ligeledes en visuel programkode for rengøringsfrekvensen. 

I forhold til rengøringsopmålinger har hvert lokale sin egen rengøringsprofil, der indeholder elementer for specifikke rum med tilknyttede rengøringsfrekvenser. En kontorprofil indeholder for eksempel  skriveborde, kontorstol, mødeborde, stikkontakter, dørhåndtag mv. 

I fællesskab udgør lokaleoptegning og rengøringsopmåling fundamentet for en helt nøjagtig beregning af opgavens størrelse, og dermed for hvor mange timer og hvor mange assistenter der er behov for. På den måde minimerer man risikoen for, at opgaven bliver for dyr eller kvaliteten for ringe, når man prissætter rengøringsopgaver, og man fremstår som en professionel aktør, der kan give et bud på en realistisk og troværdig opgaveløsning i forbindelse med udbud.

Planlægning

Rengøringsopmålinger og optegning af lokaler

How2Plan kommer ud og foretager fysiske opmålinger, hvis der er behov for det, men vi arbejder også med eksisterende og opdaterede arkitekttegninger i RengøringsSystemet®.

En helt grundlæggende del af RengøringsSystemet® er helt præcise optegninger af lokaler, der udgør det visuelle fundament for den aftalte rengøring. Tegningerne danner efterfølgende grundlag for detaljerede og overskuelige rengøringsplaner og områdefordelinger, så de enkelte rengøringsassistenter nemt kan se deres respektive ansvarsområde. Tegningerne indeholder ligeledes en visuel programkode for rengøringsfrekvensen. 

I forhold til rengøringsopmålinger har hvert lokale sin egen rengøringsprofil, der indeholder elementer for specifikke rum med tilknyttede rengøringsfrekvenser. En kontorprofil indeholder for eksempel  skriveborde, kontorstol, mødeborde, stikkontakter, dørhåndtag mv. 

I fællesskab udgør lokaleoptegning og rengøringsopmåling fundamentet for en helt nøjagtig beregning af opgavens størrelse, og dermed for hvor mange timer og hvor mange assistenter der er behov for. På den måde minimerer man risikoen for, at opgaven bliver for dyr eller kvaliteten for ringe, når man prissætter rengøringsopgaver, og man fremstår som en professionel aktør, der kan give et bud på en realistisk og troværdig opgaveløsning i forbindelse med udbud.

Planlægning

Udarbejdelse af rengøringsplaner og områdefordelinger

Med udgangspunkt i RengøringsSystemet® er det nemt og overskueligt at tilrettelægge rengøringsplaner, der tager højde for hvor mange timer, der skal tildeles de enkelte rengøringsassistenter, samtidig med at områdefordelingerne tidsmæssigt er optimalt tilpasset i forhold til kvalitetsstyring.

Rengøringsplaner og områdefordelinger kan let eksporteres som csv-filer i et eksternt webbaseret driftssystem som for eksempel Pancomp Danmark, der kan håndtere alt fra timeregistrering, arbejdsplanlægning og kommunikation til lønsedler og fakturering.

Planlægning

Udarbejdelse af rengøringsplaner og områdefordelinger

Med udgangspunkt i RengøringsSystemet® er det nemt og overskueligt at tilrettelægge rengøringsplaner, der tager højde for hvor mange timer, der skal tildeles de enkelte rengøringsassistenter, samtidig med at områdefordelingerne tidsmæssigt er optimalt tilpasset i forhold til kvalitetsstyring.

Rengøringsplaner og områdefordelinger kan let eksporteres som csv-filer i et eksternt webbaseret driftssystem som for eksempel Pancomp Danmark, der kan håndtere alt fra timeregistrering, arbejdsplanlægning og kommunikation til lønsedler og fakturering.

Vedligeholdelse

Kvalitetsstyring af rengøring med DS/INSTA 800

DS/INSTA 800 – eller bare INSTA 800 – er siden 2001 en fælles nordisk standard for måling af rengøringskvaliteten, som opdeles i 5 kvalitetsniveauer, hvor 1 er det laveste og 5 det højeste. Det er med andre ord et fælles sprog, der faciliterer kommunikationen om kvaliteten af rengøringen mellem assistenter, leverandører og kunder.

How2Plan har solid praktisk erfaring, da vi har været certificeret siden 2006. Derfor er man altid sikret kompetent vejledning i forbindelse med målrettet og tilpasset indførelse af DS/INSTA 800, hvor vi på baggrund af mange års erfaring rådgiver om fastlæggelse af kvalitetsniveauerne inden for lokale-modeller som for eksempel kontorer, baderum eller en sportshal. Niveauerne kan sættes forskelligt på kategorierne gulv, loft, væg og inventar, hvor der skelnes mellem fire forskellige typer af snavs: Affald, pletter, fladesnavs og støv.

How2Plan tilbyder efterfølgende undervisning i installation og praktisk udførelse af kvalitetskontroller ved hjælp af IDEX appen, som ved hjælp af tegninger og farvekoder guider brugeren i et meget brugervenligt og automatiseret system.

Vedligeholdelse

Kvalitetsstyring af rengøring med DS/INSTA 800

DS/INSTA 800 – eller bare INSTA 800 – er siden 2001 en fælles nordisk standard for måling af rengøringskvaliteten, som opdeles i 5 kvalitetsniveauer, hvor 1 er det laveste og 5 det højeste. Det er med andre ord et fælles sprog, der faciliterer kommunikationen om kvaliteten af rengøringen mellem assistenter, leverandører og kunder.

How2Plan har solid praktisk erfaring, da vi har været certificeret siden 2006. Derfor er man altid sikret kompetent vejledning i forbindelse med målrettet og tilpasset indførelse af DS/INSTA 800, hvor vi på baggrund af mange års erfaring rådgiver om fastlæggelse af kvalitetsniveauerne inden for lokale-modeller som for eksempel kontorer, baderum eller en sportshal. Niveauerne kan sættes forskelligt på kategorierne gulv, loft, væg og inventar, hvor der skelnes mellem fire forskellige typer af snavs: Affald, pletter, fladesnavs og støv.

How2Plan tilbyder efterfølgende undervisning i installation og praktisk udførelse af kvalitetskontroller ved hjælp af IDEX appen, som ved hjælp af tegninger og farvekoder guider brugeren i et meget brugervenligt og automatiseret system.

Planlægning

Salg, implementering, opgradering og konvertering af RengøringsSystemet®

Større kommuner, universiteter, hospitaler, rengøringsselskaber og større private virksomheder vælger ofte at købe licenser til RengøringsSystemet®, da de dermed får mulighed for selv professionelt at produktionsplanlægge større rengøringsopgaver eller til styring af udbud.

RengøringsSystemet® kan også håndtere ekstra serviceydelser som for eksempel portørtjeneste og madudbringning.

Planlægning

Salg, implementering, opgradering og konvertering af RengøringsSystemet®

Større kommuner, universiteter, hospitaler, rengøringsselskaber og større private virksomheder vælger ofte at købe licenser til RengøringsSystemet®, da de dermed får mulighed for selv professionelt at produktionsplanlægge større rengøringsopgaver eller til styring af udbud.

RengøringsSystemet® kan også håndtere ekstra serviceydelser som for eksempel portørtjeneste og madudbringning.

Undervisning

Undervisning i rengøringsplanlægning og kvalitetsstyring af rengøringsopgaver

Med udgangspunkt i salg af RengøringsSystemet® fra Data-Know-How tilbyder How2Plan målrettet undervisning i, hvordan man selvstændigt og professionelt kan udføre egen rengøringsplanlægning fra rengøringsopmåling og optegning til færdig produktionsplan. Normalt påregnes der to dage til undervisning.

Kunderne er typisk større virksomheder og organisationer samt større rengøringsselskaber.

I forbindelse med kvalitetsstyring af rengøringsopgaver er How2Plan virksomhedscertificeret i DS/INSTA 800, Niveau 1-4, og har stor erfaring med undervisning i, hvordan standarden kan bruges som et effektivt redskab i forhold til løbende og automatiseret kvalitetskontrol af rengøringen. Her skal påregnes yderligere én undervisningsdag.

Undervisning

Undervisning i rengøringsplanlægning og kvalitetsstyring af rengøringsopgaver

Med udgangspunkt i salg af RengøringsSystemet® fra Data-Know-How tilbyder How2Plan målrettet undervisning i, hvordan man selvstændigt og professionelt kan udføre egen rengøringsplanlægning fra rengøringsopmåling og optegning til færdig produktionsplan. Normalt påregnes der to dage til undervisning.

Kunderne er typisk større virksomheder og organisationer samt større rengøringsselskaber.

I forbindelse med kvalitetsstyring af rengøringsopgaver er How2Plan virksomhedscertificeret i DS/INSTA 800, Niveau 1-4, og har stor erfaring med undervisning i, hvordan standarden kan bruges som et effektivt redskab i forhold til løbende og automatiseret kvalitetskontrol af rengøringen. Her skal påregnes yderligere én undervisningsdag.

Rådgivning

Rådgivning i forbindelse med kontrolbud af rengøring

How2Plan kan også hjælpe kunden med at afgive eget kontrolbud. Både for at sikre kvaliteten af rengøringen i forbindelse med rengøringsudbud, for at sikre en realistisk pris og for eventuelt at hjemtage rengøringen, hvis det viser sig, at der ikke er tilfredsstillende økonomiske gevinster ved udbuddet.

Rådgivning

Rådgivning i forbindelse med kontrolbud af rengøring

How2Plan kan også hjælpe kunden med at afgive eget kontrolbud. Både for at sikre kvaliteten af rengøringen i forbindelse med rengøringsudbud, for at sikre en realistisk pris og for eventuelt at hjemtage rengøringen, hvis det viser sig, at der ikke er tilfredsstillende økonomiske gevinster ved udbuddet.

Rådgivning

Rådgivning i forbindelse med rengøringsudbud

Når rengøring skal i udbud er det ofte en kompleks proces med mange elementer, der nøje skal afvejes og undersøges. Det kræver dels stor faglig viden om rengøring, men også en særlig indsigt i den tilhørende lovgivning på området for at sikre at konditionsmæssige krav er overholdt i udbudsmaterialet.

How2Plan er jeres rådgivende konsulent og sparringspartner, der hjælper med at udarbejde professionel beskrivelse af rengøringsudbuddet, og bidrager med solide erfaringer i forhold til håndtering af kravspecifikationer og rammeaftaler.

Med How2Plan som professionel partner er man sikret, at prisen er så lav som mulig under hensyntagen til, at opgaven kan udføres realistisk i forhold til metoder og materialer.

Rådgivning

Rådgivning i forbindelse med rengøringsudbud

Når rengøring skal i udbud er det ofte en kompleks proces med mange elementer, der nøje skal afvejes og undersøges. Det kræver dels stor faglig viden om rengøring, men også en særlig indsigt i den tilhørende lovgivning på området for at sikre at konditionsmæssige krav er overholdt i udbudsmaterialet.

How2Plan er jeres rådgivende konsulent og sparringspartner, der hjælper med at udarbejde professionel beskrivelse af rengøringsudbuddet, og bidrager med solide erfaringer i forhold til håndtering af kravspecifikationer og rammeaftaler.

Med How2Plan som professionel partner er man sikret, at prisen er så lav som mulig under hensyntagen til, at opgaven kan udføres realistisk i forhold til metoder og materialer.

Rådgivning

Rådgivning til rengøringsselskaber ved rengøringsudbud

How2Plan kan hjælpe rengøringsselskaber med at afgive en skarp totalpris og delpriser på for eksempel kvadratmeterpris på lokaletyper, som samlet set øger sandsynligheden for at vinde kontrakten.

How2Plan har ligeledes stor erfaring med at udfylde tilbudsskemaer, der sikrer at tilbudsgiver overholder de konditionsmæssige krav, der er i forbindelse med rengøringsudbud.

Rådgivning

Rådgivning til rengøringsselskaber ved rengøringsudbud

How2Plan kan hjælpe rengøringsselskaber med at afgive en skarp totalpris og delpriser på for eksempel kvadratmeterpris på lokaletyper, som samlet set øger sandsynligheden for at vinde kontrakten.

How2Plan har ligeledes stor erfaring med at udfylde tilbudsskemaer, der sikrer at tilbudsgiver overholder de konditionsmæssige krav, der er i forbindelse med rengøringsudbud.

Rådgivning

Rådgivning i forbindelse med rengørings politikker

Et indgående og mangeårigt kendskab til rengøringsbranchen på alle niveauer gør How2Plan til en værdifuld samarbejdspartner, når især større offentlige instanser som kommuner og hospitaler skal beslutte sig for en vedtaget rengøringspolitik. Det kan for eksempel være i forbindelse med, at en kommune hjemtager rengøringen i eget regi, eller det kan være rådgivning og sparring i sammenhæng med, at en rengøringsopgave skal i udbud.

Rengøring kan være en kompleks opgave, og ofte kan man læse om stor utilfredshed over rengøring på for eksempel skoler og hospitaler. Forventningerne står ikke altid mål med resultatet, og det fyger med beskyldninger om kontraktbrud og sjusk.

En vedtaget og velbeskrevet rengøringspolitik, som indeholder beskrevne kvalitetsniveauer med detaljerede metodebeskrivelser og rengøringsindsatser, sikrer en fælles forståelse og et aftalegrundlag for, at rengøringsopgaver løses tilfredsstillende for aller parter.

Rådgivning

Rådgivning i forbindelse med rengørings politikker

Et indgående og mangeårigt kendskab til rengøringsbranchen på alle niveauer gør How2Plan til en værdifuld samarbejdspartner, når især større offentlige instanser som kommuner og hospitaler skal beslutte sig for en vedtaget rengøringspolitik. Det kan for eksempel være i forbindelse med, at en kommune hjemtager rengøringen i eget regi, eller det kan være rådgivning og sparring i sammenhæng med, at en rengøringsopgave skal i udbud.

Rengøring kan være en kompleks opgave, og ofte kan man læse om stor utilfredshed over rengøring på for eksempel skoler og hospitaler. Forventningerne står ikke altid mål med resultatet, og det fyger med beskyldninger om kontraktbrud og sjusk.

En vedtaget og velbeskrevet rengøringspolitik, som indeholder beskrevne kvalitetsniveauer med detaljerede metodebeskrivelser og rengøringsindsatser, sikrer en fælles forståelse og et aftalegrundlag for, at rengøringsopgaver løses tilfredsstillende for aller parter.

Vedligehold

Vedligeholdelse af rengøringstid i nøgletalsmodeller

How2Plan er altid ajourført med de nyeste afprøvede nøgletal, så ressourceberegning og prissætning bliver så præcis som mulig. Derved undgår man ubehagelige overraskelser og unødvendige udgifter ved forkerte eller usikre beregninger.

For tiderne skifter. Før blev der afsat tid til rengøring af askebægre, men den tid er for længst forbi. Med nye teknologiske landvindinger indenfor ventilation er det heller ikke alle steder, hvor det er nødvendigt at afsætte tid til at åbne og lukke vinduer for at lufte ud. Men også nye midler og metoder kan ændre på nøgletallene, ligesom øgede hygiejneindsatser efter COVID-19.

Vedligehold

Vedligeholdelse af rengøringstid i nøgletalsmodeller

How2Plan er altid ajourført med de nyeste afprøvede nøgletal, så ressourceberegning og prissætning bliver så præcis som mulig. Derved undgår man ubehagelige overraskelser og unødvendige udgifter ved forkerte eller usikre beregninger.

For tiderne skifter. Før blev der afsat tid til rengøring af askebægre, men den tid er for længst forbi. Med nye teknologiske landvindinger indenfor ventilation er det heller ikke alle steder, hvor det er nødvendigt at afsætte tid til at åbne og lukke vinduer for at lufte ud. Men også nye midler og metoder kan ændre på nøgletallene, ligesom øgede hygiejneindsatser efter COVID-19.

Dokumentering

Dokumentationssikring af løbende justeringer af rengøringsarealerne

Det er sjældent, at rengøringsopgaver er helt statiske, for forandringer er en del af hverdagen. Selvom fundamentet for en rengøringsopgave i form af lokaleoptegning og rengøringsopmåling i sin tid har været helt præcist defineret, så ser virkeligheden måske anderledes ud i dag.

Skillevægge er bygget op og revet ned, et mødelokale er blevet til kontor og omvendt. Der er bygget en tilbygning eller en helt ny bygning har måske set dagens lys.

How2Plan er i kontinuerlig dialog med sine kunder for at dokumentere de løbende justeringer af rengøringsarealerne, så det til enhver tid er muligt at sikre kvalitet i rengøringen med udgangspunkt i realistiske beregninger.

Dokumentering

Dokumentationssikring af løbende justeringer af rengøringsarealerne

Det er sjældent, at rengøringsopgaver er helt statiske, for forandringer er en del af hverdagen. Selvom fundamentet for en rengøringsopgave i form af lokaleoptegning og rengøringsopmåling i sin tid har været helt præcist defineret, så ser virkeligheden måske anderledes ud i dag.

Skillevægge er bygget op og revet ned, et mødelokale er blevet til kontor og omvendt. Der er bygget en tilbygning eller en helt ny bygning har måske set dagens lys.

How2Plan er i kontinuerlig dialog med sine kunder for at dokumentere de løbende justeringer af rengøringsarealerne, så det til enhver tid er muligt at sikre kvalitet i rengøringen med udgangspunkt i realistiske beregninger.

Dokumentering

Rengøringsanalyser

Når især kommuner og hospitaler lægger rengøringsanalyser til grund for beslutninger om rationaliseringer af rengøringsopgaver, sker det desværre jævnligt, at disse beslutninger træffes på et usikkert grundlag, hvor eksterne konsulenter ikke tager højde for rengøringens kompleksitet. Det kan for eksempel være i relationen mellem kvadratmeter og rengøringsfrekvenser, hvor et stort areal kommer til at tælle med i den daglige rengøring, selvom arealet faktisk kun skal fejes én gang om måneden.

How2Plan er garant for kompetent og ensartet indhentning af rengøringsdata fra RengøringsSystemet®, der til enhver tid sikrer, at vigtige beslutninger omkring rengøringsopgaver sker på et oplyst grundlag baseret på vores sammenlignelige tal og valide rengøringsanalyser.

Dokumentering

Rengøringsanalyser

Når især kommuner og hospitaler lægger rengøringsanalyser til grund for beslutninger om rationaliseringer af rengøringsopgaver, sker det desværre jævnligt, at disse beslutninger træffes på et usikkert grundlag, hvor eksterne konsulenter ikke tager højde for rengøringens kompleksitet. Det kan for eksempel være i relationen mellem kvadratmeter og rengøringsfrekvenser, hvor et stort areal kommer til at tælle med i den daglige rengøring, selvom arealet faktisk kun skal fejes én gang om måneden.

How2Plan er garant for kompetent og ensartet indhentning af rengøringsdata fra RengøringsSystemet®, der til enhver tid sikrer, at vigtige beslutninger omkring rengøringsopgaver sker på et oplyst grundlag baseret på vores sammenlignelige tal og valide rengøringsanalyser.

Planlægning

Uvildige kvalitetskontroller

I forbindelse med klager og utilfredshed over rengøringskvaliteten på for eksempel en skole eller et hospital kan der være et stort ønske om at få styr på målinger af kvaliteten, der kan kvalificere samtalen, så den ikke forbliver en diskussion om, at rengøringen er god eller dårlig.

Med afsæt i RengøringsSystemet® udfører How2Plan uvildige kvalitetskontroller, der efterfølgende kan bruges som et effektivt styringsredskab, fordi de munder ud i en rapporter, der præcist beskriver, hvor udfordringerne ligger og kommer med detaljerede anvisninger på, hvor man kan sætte ind for at løse problemerne.

Det kan handle om alt fra uklare rengøringsinstrukser til manglende redskaber eller midler, og kontrollen bliver således et stærkt ledelsesmæssigt værktøj til at løfte rengøringskvaliteten, fordi den i én arbejdsgang gør det muligt præcist at pege på både udfordringer og løsninger.

Planlægning

Uvildige kvalitetskontroller

I forbindelse med klager og utilfredshed over rengøringskvaliteten på for eksempel en skole eller et hospital kan der være et stort ønske om at få styr på målinger af kvaliteten, der kan kvalificere samtalen, så den ikke forbliver en diskussion om, at rengøringen er god eller dårlig.

Med afsæt i RengøringsSystemet® udfører How2Plan uvildige kvalitetskontroller, der efterfølgende kan bruges som et effektivt styringsredskab, fordi de munder ud i en rapporter, der præcist beskriver, hvor udfordringerne ligger og kommer med detaljerede anvisninger på, hvor man kan sætte ind for at løse problemerne.

Det kan handle om alt fra uklare rengøringsinstrukser til manglende redskaber eller midler, og kontrollen bliver således et stærkt ledelsesmæssigt værktøj til at løfte rengøringskvaliteten, fordi den i én arbejdsgang gør det muligt præcist at pege på både udfordringer og løsninger.

“Jeg har gennem flere år benyttet How2Plan til at opmåle mange større rengøringstilbud, og beder altid om en færdig priskalkulation. På den måde sikrer jeg mig et gennembearbejdet materiale, hvor jeg sparer tid og får testet mine priser af. Det giver en stor sikkerhed for, at vi altid kan sende kunden det skarpeste tilbud.”

Lau Laursen, Lauren Erhvervsrengøring A/S

Kontakt os

Du er altid meget velkommen til at kontakte How2plan.

Lyndby Havnevej 18C, 4070 Kirke Hyllinge

Send os en email

Har du et spørgsmål, eller har du brug for en aftale?

11 + 15 =